Τι είναι τα chakras;

Είστε ήδη εξοικειωμένοι με το φυσικό σας σώμα. Ξέρετε πώς αισθάνεστε να λυγίζετε ή να τεντώνετε μια περιοχή του σώματός σας, ότι οι μύες σας συνδέονται με τα οστά σας, ότι τα νεύρα σας δίνουν σήμα στα άκρα, τον κορμό και το κεφάλι σας και ότι αυτό που τρώτε και πίνετε επηρεάζει την υγεία σας. Με αυτούς τους τρόπους, μπορείτε να να δείτε πώς οι πτυχές της σωματικής σας ύπαρξης συνδέονται μεταξύ τους και πώς οι αντιλήψεις σας μέσω της αφής, της όσφρησης, της γεύσης, της όρασης αλληλοενημερώνονται, δημιουργώντας τις εμπειρίες της ζωής σας.

Ωστόσο, το φυσικό σας σώμα δεν είναι το μόνο σώμα που έχετε. Είτε μελετάτε τα chakras είτε την κβαντική φυσική, μαθαίνετε ότι τα πάντα είναι ενέργεια, με τη δική της δονητική συχνότητα. Από το πιο βασικά άτομα που δημιουργούν τα κύτταρα, τα όργανα, τα οστά, τους μύες και τα συστήματα μέχρι τον πιο εκτεταμένο πλανήτη του ηλιακού συστήματος, τα πάντα είναι και αποτελούνται από ενέργεια. Και αυτή η ενέργεια έχει πολλά ονόματα: qi, ki, chi, prana, μάνα, οδική δύναμη, βιοπλάσμα και ενέργεια ζωτικής δύναμης, μεταξύ πολλών άλλων.

Το ενεργειακό σώμα είναι το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο που εκτείνεται πέρα από το φυσικό σώμα. Όπως το φυσικό σας σώμα αποτελείται από πολλά στρώματα έτσι και το ενεργειακό σας σώμα αποτελείται επίσης από πολλά αλληλεπιδρώντα στρώματα. Όπως και το φυσικό σας σώμα έτσι και  κάθε στρώμα εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό ενώ τα στρώματα λειτουργούν συλλογικά ως ένα. Μαζί, τα στρώματα του ενεργειακού σας σώματος ονομάζονται αύρα. Η αύρα σας αλληλεπιδρά με το φυσικό σώμα καθώς και με τα ενεργειακά σας κέντρα ή chakras.

Η λέξη chakra προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη που σημαίνει “τροχός”. Αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις Βέδες, τα αρχαία ινδουιστικά κείμενα που που χρονολογούνται γύρω στο 1.500 π.Χ. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, πολλοί πολιτισμοί όπως οι Αιγύπτιοι, οι Ινδουιστές, οι Κινέζοι, οι Σούφι, οι Ζαρατούστριας, οι Έλληνες, οι ιθαγενείς Αμερικανοί, οι Ίνκας και οι Μάγια, γνώριζαν όλα αυτά τα ενεργειακά κέντρα, ή το σύστημα chakra, ως αντανάκλαση του φυσικού νόμου που υπάρχει μέσα στο σύμπαν.

Τα chakra είναι ενεργειακές δίνες που υπάρχουν μέσα στον καθένα μας. Αυτoί οι ενεργειακοί στρόβιλοι μεταφέρουν ενέργεια από το σύμπαν γύρω σας στην αύρα σας και στο σώμα σας, καθώς και μεταξύ του φυσικού σώματος και των στρωμάτων της αύρας. Μπορείτε να φανταστείτε το σύστημα τσάκρα σας σαν κάτι παρόμοιο με ένα πνευματικό αίμα. Το αίμα μεταφέρει οξυγόνο, θρεπτικά συστατικά και ορμόνες σε όλο το σώμα και βοηθά στη ρύθμιση και την ισορροπία του. Επιπλέον, προστατεύει το σώμα με το να απομακρύνει τα άχρηστα προϊόντα και πήζοντας όταν το σώμα βλάπτεται.

Με τον ίδιο τρόπο που η κυκλοφορία του αίματος συνδέει και υποστηρίζει τα πολλά άλλα φυσικά σωματικά συστήματα, το σύστημα των chakra, σας συνδέει και υποστηρίζει το φυσικό σας εαυτό και τον ενεργειακό σας εαυτό. Όλα τα έμβια όντα -άνθρωποι, ζώα, φυτά, δέντρα, ακόμη και η Γη- έχουν ένα σύστημα chakra, ένα ζωντανό σύστημα ενεργειακών στρoβίλων, που υπάρχει μέσα τους. Υπάρχουν επτά κύρια ή  κατά άλλους εννέα ή έντεκα ή δώδεκα chakras στο σώμα, καθώς και αρκετά δευτερεύοντα. Επί της ουσίας κάθε κύτταρο μας είναι και ένα chakra. Κάθε κύριο τσάκρα συνδέεται με συγκεκριμένα όργανα και αδένες, σωματικές λειτουργίες και δυσλειτουργίες , συναισθηματικές, νοητικές και Πνευματικές καταστάσεις.

Όταν ερχόμαστε σε επαφή με την ενέργεια μέσα στα chakra μας, συνδεόμαστε με τον εαυτό μας πιο ολοκληρωμένα και μαθαίνουμε πώς να θεραπευόμαστε σε όλα τα επίπεδα, δημιουργώντας πραγματική ολιστική θεραπεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πρακτικές που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα, όπως ο διαλογισμός, βοηθούν στη σύνδεση του νου με το σώμα και το πνεύμα. Έτσι εξηγείται γιατί ορισμένες σωματικές δραστηριότητες μπορούν να σας βοηθήσουν να καθαρίσετε το μυαλό σας και γιατί η καλλιέργεια του πνεύματός σας θεραπεύει το μυαλό και το σώμα σας.

Όλα συνδέονται μεταξύ τους!!!!

Πηγή:#chacra healing