Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

2021-02-10T10:02:04+00:00

Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (Π.Κ.Ι.) είναι ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα με ιστορία τουλάχιστον 3.500 ετών. Διαθέτει συγκεκριμένους διαγνωστικούς κανόνες, θεραπευτικές τεχνικές και δίνει μεγάλη σημασία στην πρόληψη της υγείας. Η υγεία, σύμφωνα με τη θεωρία της Π.Κ.Ι είναι αποτέλεσμα της αρμονικής ισορροπίας του Γιν και του Γιανγκ, δηλαδή των δύο αντίθετων και συνάμα συμπληρωματικών δυνάμεων που διέπουν όλη τη φύση. Οι βασικές αρχές που διέπουν όλα τα φαινόμενα της φύσης, διέπουν επίσης όλες τις μεταβολές του ανθρώπινου οργανισμού. Η κατανόηση του ανθρώπινου οργανισμού, λοιπόν, στηρίζεται στην κατανόηση ολόκληρου του σύμπαντος. Η γνώση της θεωρίας της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής συμβάλει σε αυτή [...]